Modele kulkowe do nauki chemii

Modèle Atomu dla ucznia à opatentowany je wielokrotnie nagradzany zestaw ne nauki przez doświadczenie. Modèle oparty o teorię budowy Atomu według Nielsa Bohra, Wi doskonałą pomoc dydaktyczną podczas nauki o najmniejszych cząstkach budujących Nasz Świat. Wiedza o strukturze atomowej Wi podstawę dla Nauk ścisłych, a Opanowanie jej sprawia, że dalsza Nauka sprawie się łatwiejsza i bardziej zrozumiała. Aby dire dobrze opanować podstawy, należy uczynić je Jak najbardziej czytelnymi. Pozwoli à Na podniesienie poziomu nauczania fizyki i Chemii oraz rozbudzenie Naukowych zainteresowań u uczniów, un Być może zaowocuje à większa liczbą przyszłych naukowców. Modèle Atomu dla ucznia zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, na których mogą samodzielnie dobrać odpowiednie verrouillés elementy je własnoręcznie zbudować z nich atome, izotop lub Jon. Un Wszystko à za POMOCA jednego zestawu! Modèle Atomu Dzięki któremu Uczniowie mają Możliwość osadzania odpowiedniej liczby elektronów na żadnych powłokach oraz odpowiedniej liczby protonów je neutronów wewnątrz jądra Atomu. Pomoc dydaktyczna whispanale sprawdza się podczas zajęć. Modèle Atomu dla nauczyciela jest IDEALNY do praktycznej prezentacji budowy atomów, izotopów i jonów na klasowej tablicy, verrouillés elementy modelu łączą się ze sobą za POMOCA magnéów, modèle Atomu jest łatwą w użyciu, atrakcyjną i przystępną forma nauki, niosącą korzyści Zarówno dla uczniów, Jak i nauczycieli. Modèle Atomu-zestaw klasowy à Genuine przełom w dziedzinie nauczania. Innowacyjna forma Zastosowana maximum possible w modelu Atomu Daje każdemu z uczniów szansę na naukę z wykorzystaniem logiki i intuicji, un modèle Atomu zestaw dla nauczyciela Pozwala na obrazowe pokazanie Tego, co dotychczas jakiej było tylko w formie teoretycznej. Prezentowana pomoc dydaktyczna Posiada pozytywną ocenę Zakładu Metodyki nauczania Chemii. Uzyskał również dodatnią opinię Zakładu Metodyki nauczania Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.

Zestaw został Stworzony przez wykwalifikowanych nauczycieli Chemii posiadających długoletnie doświadczenie. Zestaw EDUKACYJNY do budowy Struktur Chemicznych z zakresu Chemii organicznej i nieorganicznej. Składa się z kulek z otworami symbolzująch atomy je pierwiastki oraz łączników symbolzujących wiązania. W inclus znajduje się 75 modeli atomów-pierwiastków oraz 30 łączników. Wszystkie verrouillés elementy umieszczone są w plastikowym zamykanym pudełku. Pomoc dydaktyczna doskonale nadaję się do nauki Chemii organicznej. Zestaw MODELE atomów, Zawiera różne części atomów i wiązań, które umożliwiają budowę różnorodnych Struktur w Chemii organicznej. MODELE atomów kulkowe z elastycznymi wiązaniami-zestaw A (12) zestaw przeznaczony jest ne się doświadczeń z Chemii dostosowany ne podstawy programowej w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. Wyposażenie verilmez wraz ze sprzętem uzupełniającym, Umożliwia 2-4 osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich doświadczeń. Pakiet Składa się z jednego Zestawu nauczycielskiego ATOM (DLA nauczyciela) oraz ośmiu modeli przestrzennych do budowy atomów według Bohra (DLA uczniów lub grup uczniowskich). Taki skład Pozwala na jednoczesne prowadzenie zajęć w formie wykładu/prezentacji przez nauczyciela oraz samodzielną pracę uczniów (indywidualną lub w grupach). Skład:-2 jądra atomowe o średnicy 13 i 18 cm-po 20 protonów, neutronów, elektronów-8 elektronowych powłok-…